El Delta Birding Festival té com a finalitat proporcionar un espai per gaudir i conèixer el món de l’ornitologia en un cap de setmana intens però, a més, serveix per aconseguir recursos econòmics per a projectes de conservació de les aus.

Els diners del benefici de la venda d’entrades del festival es dedica cada any a dos projectes de conservació, un de més internacional i un altre de més local.

PROJECTE INTERNACIONAL

L’edició del 2017 i també la de 2018, dediquen aquests diners a un projecte molt especial de seguiment de la tórtora eurasiàtica (Streptopelia turtur).

ON SÓN LES TÓRTORES EUROPEES?

En molts països gairebé han desaparegut. Al Regne Unit, la població ha davallat en més d’un 90% i a Alemanya, Països Baixos, Polònia, Romania i Rússia, s’ha constatat també un declivi poblacional molt server. L’espècie ha entrat en la categoria global de Vulnerable.

QUINES SÓN LES CAUSES?

Probablement no hi ha una única causa per aquesta situació. La pèrdua de qualitat de l’hàbitat és probablement la causa principal però hi ha altres factors que sens dubte hi influeixen, com la caça intensa a la que està sotmesa aquesta espècie.

HI HA POBLACIONS MENYS AFECTADES A EUROPA?

Sembla que les poblacions catalana i del sud de França es mantenen més estables després d’una primera davallada inicial fa més d’una dècada. Hi ha indicis que aquestes tórtores poden migrar per sobre el mar en lloc de passar per terra i, per tant, no estan tan exposades a la pressió de la caça com les que migren pel gruix de França i Espanya, on són caçades en gran nombre.

QUÈ FA AQUEST ESTUDI?

Amb els diners de la compra de la teva entrada, el DBF col·labora en un estudi realitzat per l’IREC en el que també intervenen molts altres centres d’investigació (ICO, CTFC, RSPB, BirdLife, etc.), consistent a marcar tórtores amb dispositius de seguiment a distància, des d’emissors de ràdio a GPSs. La finalitat: descobrir quines són les rutes migratòries de les poblacions de tórtora estables en contraposició a les de les poblacions en davallada.

QUÈ ESTEM FENT ARA?

2018 ha estat el primer any de treball de camp d’aquest projecte. El DBF ha proporcionat les trampes per capturar tórtores, tones de gra per atraure-les i emissors però calen més recursos per tenir una mostra important de tórtores marcades, per això el DBF 2018 continuarà donant suport a aquest projecte.

QUAN EN VEUREM ELS RESULTATS?

Es necessitaran com a mínim un parell d’anys de treball de camp per començar a veure resultats però caldrà esperar encara alguns anys més per tenir informació més sòlida. L’estudi dels processos naturals requereix temps.

 

PROJECTE LOCAL

El còlit negre és un ocell lligat a espais oberts i assolellats més o menys rocallosos i la seva àrea de distribució actual es restringeix a una part de la península Ibèrica i el Magrib. La població ibèrica de còlit negre s’estima entre 4.100 i 16.000 parelles i està en franca regressió. La població catalana nidificant s’estima en 401-631 parelles i les principals poblacions de Catalunya es situen al sud de la província de Lleida, i especialment a les Terres de l’Ebre. Aquesta espècie figura a la Llista Vermella dels ocells nidificants a Catalunya amb l’estatus de “vulnerable”.

L’associació ornitològica Picampall ha fet una sèrie de censos per a obtenir dades sobre la densitat reproductora a les Terres de l’Ebre i des de l’associació creuen que es fonamental seguir fent censos ja que els que s’han fet el 2017 han obtingut resultats i unes primeres conclusions que consideren força rellevants en el coneixement d’aquesta espècie. Part dels beneficis d’aquesta edició, es destinaran a continuar amb l’estudi de les poblacions d’aquest ocell.