PODEM EVITAR QUE LA TÓRTORA DESAPAREGUI?

Categories: noticia_home,noticies2017

Streptopelia turtur - Raul AymíCada any, els beneficis econòmics de les vendes de les entrades al DBF es dediquen a un projecte de seguiment o conservació de les aus. L’any anterior es van dedicar al finançament d’expedicions a Rússia i Grècia per l’Atles dels Ocells Nidificants d’Europa 2.

En aquesta edició destinarem la nostra aportació econòmica a l‘estudi de les rutes migratòries de la tórtora eurasiàtica. La tórtora (Streptopelia turtur) ha patit una acusada regressió de les seves poblacions degut en bona part a l’excessiva pressió cinegètica que pateix al llarg de les seves rutes migratòries. De ser una de les aus més abundants de les zones rurals d’Europa, s’està convertint en una espècie cada vegada més escassa i ja hi ha alguns estudis que indiquen que podria acabar extingint-se completament, tal i com va passar amb el colom migratori de Nord-Amèrica.

Gràcies a tórtores marcades amb emissors via satèl·lit sabem que viatgen des de França i Gran Bretanya fins l’Àfrica Occidental seguint una ruta que evita les dues grans barreres geogràfiques: el mar Mediterrani i el desert del Sàhara. Ara, un únic exemplar d’aquesta espècie indica que algunes poblacions poden optar per una ruta directa, travessant els obstacles en lloc de vorejar-los. Aquesta ruta pot ser més exigent per l’individu però sembla menys arriscada per la població. Les tórtores que crien a Catalunya podrien estar en aquest últim grup. Això és el que vol estudiar el projecte de conservació al que destinarem els beneficis de les entrades del festival.

 

Author: Ricard Losarcos