FLORS I ABELLES: LA VIDA EN JOC, UNA CONFERÈNCIA SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LES ABELLES

Categories: noticia_home,noticies2016

Abella pol·linitzantNo són ocells però són imprescindibles per l’existència de la vida en el nostre planeta, així que també parlarem d’ells al DBF2016. Es diu que fins i tot Einstein va ser conscient d’aquest fet, ja que se li atribueix la següent frase: “Si les abelles desapareguessin del planeta, a la humanitat li quedarien quatre anys de vida”.

Segons la FAO la tercera part de la producció d’aliments a nivell mundial i prop del 90% de la flora silvestre depenen de la pol·linització dels insectes, a més nou de cada deu flors necessiten d’un insecte que les pol·linitzi per donar fruits i llavors. Per aquest motiu es considera que la pol·linització és un servei ecològic d’interès planetari.

De la mà de Berta Caballero, Conservadora d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, descobrirem que les abelles han demostrat ser els agents pol·linitzadors més efectius al llarg de l’evolució i que són absolutament imprescindibles per a la nostra existència.

Author: Ricard Losarcos