AGERMANAMENT AMB EL FESTIVAL DE AVES DEL TOLIMA, A COLÒMBIA.

Categories: noticia_home,noticies2016

festival-de-aves-del-tolimaFruit de contactes informals entre els organitzadors del Delta Birding Festival i els del Festival de Aves del Tolima (https://festivalavesdeltolima.org/), ha sorgit la idea d’iniciar una col·laboració mútua que permeti a ambdós festivals progressar en alguns aspectes conjuntament. Malgrat la gran distància que ens separa, hi ha un seguit de coincidències que ens agermanen, ambdós festivals es celebren al setembre, aprofitant la riquesa ornitològica de la migració autumnal  en un paisatge d’arrossars i maresmes que ja de per si és extraordinàriament biodivers, són festivals joves i en ambdós casos hi ha entre els objectius del festival promoure l’espai natural on es celebren com a destí per al turisme de natura i ornitològic.

Fruit d’aquesta col·laboració, ens ajudarem a la difusió dels respectius festivals, compartirem continguts i intentarem aconseguir nou finançament conjuntament.

Author: admin