LLACUNA DE L’ALFACADA: SEGUIMENT I CONSERVACIÓ EN PROCÉS

Categories: noticia_home,noticies2015

L’any passat el DBF va aconseguir generar ingressos per posar en marxa un projecte de seguiment a la llacuna de l’Alfacada i una finca colindant anomenada El Violí, una zona d’antics arrossars que serà recuperat com espai natural amb un projecte LIFE, participat per la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Alfacada 4Des de finals de 2014 i durant 2015, s’ha establert una estació Sylvia a l’Alfacada que s’ha integrat amb el conjunt d’estacions Sylvia de Catalunya per fer un seguiment de les poblacions d’ocells mitjançant anellament. En el decurs de la primavera i principi d’estiu de 2015 s’han fet sessions de marcatge que permetran avaluar l’estat de les poblacions d’ocells al llarg del temps quan es disposi d’una sèrie d’anys prou extensa; el projecte Sylvia ha proporcionat dades de molta qualitat en el seguiment d’ocells a Catalunya des que l’Institut Català d’Ornitologia el va posar en marxa, ara fa 23 anys.

A El Violí s’han dut a terme censos amb el mètode del mapeig o mapping, un sistema complex i que requereix invertir-hi un cert temps però que proporciona dades de molta qualitat. Quan l’espai es recuperi sabrem amb força precisió quins ocells el colonitzen i tindrem dades per fer recomanacions sobre quines accions cal prendre per afavorir les espècies que necessiten rebre un copet de mà per recuperar les seves poblacions.

Author: canvis