Última Notícia

festival-de-aves-del-tolima

AGERMANAMENT AMB EL FESTIVAL DE AVES DEL TOLIMA, A COLÒMBIA.

Fruit de contactes informals entre els organitzadors del Delta Birding Festival i els del Festival de Aves del Tolima (https://festivalavesdeltolima.org/), ha sorgit la idea d’iniciar una col·laboració mútua que permeti a ambdós festivals progressar en alguns aspectes conjuntament. Malgrat la gran distància que ens separa, hi ha un seguit de coincidències que ens agermanen, ambdós…